Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 06 chén cơm 11.5cm- 06 dĩa lót chén 15cm- 06 chén chấm 9cm - 01 dĩ..
752.500đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 06 chén cơm 12cm- 06 dĩa lót chén 15cm- 06 chén chấm 9cm - 01 dĩa ..
2.085.800đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 06 chén cơm 11.5cm- 06 dĩa lót chén 15cm- 06 chén chấm 9cm - 01 dĩ..
570.000đ
Chi tiết Sản phẩm:- 6 Chén cơm 11cm- 6 Dĩa lót chén cơm 15cm- 6 Chén nước chấm 9cm- 6 Dĩa tròn ảo 22..
986.700đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 06 chén cơm 11.5cm- 06 dĩa lót chén 15cm- 06 chén chấm 9cm - 01 dĩ..
918.800đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 06 chén cơm 11.5cm- 06 dĩa lót chén 15cm- 06 chén chấm 9cm - 01 dĩ..
724.000đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 10 chén cơm 11.5cm- 10 dĩa lót chén 15cm- 10 chén chấm 9cm - 02 dĩ..
1.392.000đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 10 chén cơm 11.5cm- 10 dĩa lót chén 15cm- 10 chén chấm 9cm- 02 dĩa sâu ..
1.274.000đ
Bộ trà 0.35L Mẫu đơn IP Bắt chỉ bạch Kim, bao gồm:- 01 Bình trà 0.35L- 06 Chum trà 0.05L- 01 Khay tr..
527.000đ
Chất liệu: gốm sứ Minh Long- 01 bình trà 0.8L - 06 tách 0.11L - 06 dĩa lót 13cm..
964.000đ
Thông tin chi tiết:- 01 bình trà 0.8L- 06 tách 0.11L - 06 dĩa lót tách 12,5cm..
1.538.000đ
Bộ Ấm Trà Minh Long Ngọc Biển Bạch Kim gồm có :- 01 bình trà + nắp:1,2 L - 06 tách: 0,2L- ..
5.500.000đ
Bộ trà 1.3L Đài Cát Hoa Vàng gốm sứ Minh Long - 01 bình trà 1,3 L - 06 tách 0,18L- 06 dĩa ..
6.048.000đ
 Bình hoa Tứ Linh Minh Long 50cmGiá Sản phẩm: 32.998.000 VND- Bình hoa Tứ Linh Minh Long 45cmGi..
1.692.000đ